Tviittejä käyttäjältä @SHY_Hydrologia

SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS

Suomen hydrologian yhdistys lakkautettiin vuonna 2016. Sen toimintaa jatkaa Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto.

Suomen hydrologian yhdistys on riippumaton tieteellinen seura. Yhdistys perustettiin syksyllä 1997 Helsingissä pidetyn pohjoismaisen hydrologiakokouksen yhteydessä nimellä "Pohjoismainen hydrologian yhdistys Suomessa". Vuonna 2002 nimi muutettiin muotoon "Suomen hydrologian yhdistys". Yhdistys pyrkii tarjoamaan yhteyksiä ja toimintaa suomalaisille hydrologian tutkijoille ja tekijöille kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhdistys pyrkii edistämään hydrologiaa tieteenä ja lisäämään hydrologian yleistä tunnettavuutta ja tietämystä hydrologiasta.

Yhdistys perustettiin alunperin NHF:n (Pohjoismainen hydrologian seura) suomalaisten jäsenten yhteistyöelimeksi, joka rooli sillä edelleen on.

Yhdistys järjestää yksin ja yhdessä muiden tahojen kanssa seminaareja, tutustumisretkiä eri kohteisiin ja muuta toimintaa.

Suomen hydrologian yhdistys on avoin kaikille hydrologiasta kiinnostuneille. Jäsenmaksu on 15 euroa (40 euroa, jos haluaa liittyä myös NHF:n jäseneksi). Päätoimisille perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille sekä eläkeläisille annetaan SHY:n jäsenmaksusta 5 euron alennus. Jos haluat liittyä yhdistykseen, lähetä sähköpostia osoitteella hannu.marttila (at) oulu.fi

Yhdistyksen kautta voit maksaa myös pelkän NHF:n jäsenmaksun (30 euroa).

Ajankohtaista

Hydrologian iltapäivä –seminaari

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) järjesti Hydrologian iltapäivän keskiviikkona 5.11.2014 Suomen ympäristökeskuksen tiloissa.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin avaus ja Suomen hydrologian yhdistyksen toiminnan esittely
Johanna Korhonen, SYKE

Veden virtauksen, eroosion ja lämmön sekä aineiden kulkeutumisen kuvaaminen rakenteellisissa maissa FLUSH-mallilla
Lassi Warsta, Aalto-yliopisto

Jääkannen vaikutus sameuteen ja joen eroosiopotentiaaliin
Maria Kämäri, SYKE / Itä-Suomen yliopisto

Pohjavesi yhteiskunnassa ja päätöksenteossa: tarve väärinymmärryksiä vähentävälle dialogille
Pekka Rossi, Oulun yliopisto

Virtaus pohja- ja pintaveden välillä – määritysmenetelmiä ja vaikutuksia harjualueiden vesistöihin
Pertti Ala-Aho, Oulun yliopisto

Lumen optisten kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen boreaalisella metsävyöhykkeellä
Kirsikka Heinilä, SYKE

Rakentamisen aiheuttamat valuntamuutokset asuinalueilla ja vaihtoehtoisten hulevesijärjestelmien mallinnus
Nora Sillanpää, Aalto-yliopisto


Yhteystiedot

Yhdistykselle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen "hannu.marttila (at) oulu.fi"

Hallitus

Johanna Korhonen (puheenjohtaja), Suomen ympäristökeskus
Ari Jolma (varapuheenjohtaja), Biwatech Oy
Hannu Marttila (sihteeri), Oulun yliopisto
Ville Keskisarja (rahastonhoitaja), Maa- ja metsätalousministeriö
Björn Klöve, Oulun Yliopisto
Maria Kämäri, Suomen ympäristökeskus
Jari Silander (varajäsen), Suomen ympäristökeskus
Harri Koivusalo (varajäsen), Aalto yliopisto

Kokouspöytäkirjat